PERIODE 1940 TOT 1945 29 maart 1940 Oorspronkelijk maakte Gentbrugge deel uit van het toenmalige Rood Kruis van België doch als geïntegreerde sector van de afdeling Gent. Er moet zeker een drang naar meer autonomie geweest zijn wat uiteindelijk op 29 maart 1940 resulteerde in de oprichting van de “Rood Kruis Afdeeling : Gendbrugge”. “Monsieur l’Administrateur, Section Locale : GENDBRUGGE Nous avons l’avantage de vous donner ci-après la composition du comité local de Gendbrugge : Présidence d’Honneur : Mr. Fr. TOCH, senateur, Bourgmestre de Gendbrugge Président : Mr M.H.M. JESPERS, Industriel, rue de Football 7 1r Vice Président : Mr. le Docteur E. van Acker, Chaus. de Bruxelles 357 2r Vice Président : Mr. Ed. van Waesberghe, Pharmacien, rue de l’Eglise 179 Sécretaire : Mr. Ad. DE ROUBAIX, Inspecteur d’Assurance, Blvd. L. Tertzweil 49 Sécretaire adjunct : Mlle.BOSSAERT, sans profession, Chaussée de Bruxelles 191 Ledeberg Trésorier : Mme. R. DE ROCKER, rue de l’Eglise Gendbrugge Econome : Mr. M. VEREECKE, négociant, Blvd. L. Tertzweil Chef de Mobilisation : Mr. M. LEDUCQ, agent commercial, rue de l’Eglise Comité Technique : Mr. le Docteur BURVENICH Mr. le Docteur van ACKER Mr. van WAESBERGHE, pharmacien Mr. LEDUCQ Mr. VEREECKE Mr. FRANCQ Commissaires : Mme R. BURVENICH : rue de l’EgliseGendbrugge Mme Vve A. SMEEKENS : rue de la Prairie, Gendbrugge Mme G. BEYS-Roeland : 9, rue K. van de WOESTEYNE, Gendbrugge Mme D. BEYLS-PELFRENNE : 22, rue van DYCK, Gendbrugge Mr. G. VERBRUGGE, Inspecteur en chef de l’Enseignement, 554, Chaussée de Bruxelles Gendbrugge Le Comité précité fut forméle 29 mars 1940, dans la salle de CollègeEchevihal – Maison Communale à Gendbrugge. Veuillezcroire, Monsieur l’administrateur en l’expression de nossentiments les plus distngués. Pour le Comité Local de Gendbrugge LE PRESIDENT LE SECRETAIRE M.H.M. JESPERS A. De Roubaix” De bezielende krachten waren hierbij de heer Jespers, senator-burgemeester Frans Toch, dokter R Burvenich (anno 1944 voorzitter) en Georges Verbrugge samen met een groep sterk gemotiveerde vrijwilligers. Uniek in dit Rode Kruisverhaal is dat er snel ook een damescomité werd opgericht. Als we de brief op de vorige pagina aandachtig lezen, merken we dat het jonge comité graag beroep wou doen op de medewerking van een damescomité. Er werd verzocht om ten laatste tegen 5 april 1940 te antwoorden. En op 19 april werd het “Damescomité” inderdaad opgericht onder impuls van Madame la Générale de Wulf, Mevrouw J. Waterloos, Mevrouw G. Verbrugge en vele andere bereidwillige dames. Met veel enthousiasme hielpen beide comités elkaar om hun afdeling uit te bouwen. Ze kregen daarbij ook steun van het gemeentebestuur dat gedurende twee dagen van de week gratis lokalen ter beschikking stelde voor het houden van vergaderingen en leergangen. Op 19 mei was er een “ontvangst ten gemeentehuize” gepland. Op 10 mei 1940 brak echter de oorlog uit. 1940 - 1945 : Eerste wereldoorlog Tijdens de oorlog vervulden de Rode Kruisvrijwilliger/sters veel diverse taken : - het contact tussen de krijgsgevangenen en hun familie verzorgen(voedselpakketten, briefwisseling enz). - materiële en morele hulp aan kinderen, ouderlingen en minderbedeelden. - medebeheer van het hulphospitaal, uitvoeren van verstelwerk door de “Naaikamer der dames”, uitvoeren van bloedtransfusie enz. Voor de afdeling Gentbrugge vertaalde zich dit ook in de opvang en hulp aan vluchtelingen via een kantine die werd opgericht in een huis aan de Brusselsesteenweg. Daarnaast werd er ook medewerking verleend in het Militair Hulphospitaal in de Sint Jozefkliniek. 10 april 1944 In 1943 en1944 werd het vormingsstation van Merelbeke gebombardeerd en uiteindelijk ook onbruikbaar gemaakt voor de bezetter.Met een bijzonder zware tol voor de burgerbevolking van de wijken Merelbeke Flora, Melle Vogelhoek en Moscou. Op 5 september 1943 verloren daarbij 110 mensen het leven. De zwaarste raid was echter het bommentapijt van paasmaandag 10 april 1944. Daarbij
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... 1940 -1945