PERIODE 1946 TOT 1966 (Georges VERBRUGGE) Op 5 maart 1946 werd Georges Verbrugge de nieuwe voorzitter. Onder zijn leiding kwam er een betere organisatie en taakverdeling binnen het comité. De werking van het bestuur werd als volgt georganiseerd : - Administratie - Financiën - Propaganda - Jeugdorganisatie - Hulpverlening. In de bloemisterij Broeckaert op de Brusselsesteenweg werd de eerste hulppost opgericht. Deze hulppost zou in 1958 verhuizen naar benzinestation “Caltex”. Bij de sociale hulpverlening lag het accent eerst op voedsel-, kleren-, brandstof- en medicatiebedeling onder de minder begoeden. Naarmate de naoorlogse welstand groeide, verminderde deze activiteit en groeide het belang van de uitleendienst van sanitair materiaal. Er werd eveneens meegewerkt aan gemeentelijke, nationale en internationale hulpacties (mijnramp in Trazegnies, natuurrampen in Frejus, Agadir, …). Er werden opleidingen voorzien voor de eigen hulpdienst (ambulanciers(ters) of de latere helpers(sters)). Anderzijds waren er ook opleidingen voor het grote publiek en de nijverheid (nijverheidshelpers). 1955  van oud gemeentehuis naar kasteel de Pélichy
De cursussen voor Helper en Ambulancier werden tweemaal per week gegeven.  In het begin vonden de lessen plaats in de lokalen van het oud Gemeentehuis (Kerkstraat), later in het kasteel de Pelichy. Op 21 april 1955 nam de afdeling haar intrek in het kasteel de Pelichy waar het gemeentebestuur een paar lokalen ter beschikking had gesteld. De naoorlogse periode en de jaren ‘50 In de jaren ‘50 bestond de hoofdtaak van de hulpdienst voornamelijk uit preventie op lokaal vlak. Bijgevolg was de training van de hulpverleners zeer belangrijk. In die tijd werd er dan ook veel getraind in “tornooien”. Deze tornooien werden jaarlijks georganiseerd tussen de ploegen van de verschillende afdelingen. De deelname werd beloond met diploma’s, ereplaketten en zelfs een beker voor de winnaar. Het eerste provinciaal tornooi werd in 1948 door het RK Gent ingericht in de kazerne “Cdt Jonker de Hollain” in de Brusselsepoortstraat. De afdeling Gentbrugge leeddaar een verpletterende nederlaag. Gelukkig tilde de voorzitter er niet zwaar aan. Hij bleef positief en bracht troost met erop te wijzen dat er veel ervaring werd opgedaan. De jaren ‘50 werden topjaren in de tornooien voor de afdeling Gentbrugge. Zo werden we meermaals beker- en  prijswinnaars in de provinciale tornooien en prijswinnaars in nationale tornooien. Onze Gentbrugse deelnemers in één van de Provinciale Tornooien. In 1953 was de afdeling Gentbrugge de grote winnaar in het Nationaal tornooi in Brussel : Op 22 mei 1955 werd Gentbrugge Winnaar in het Provinciaal Tornooi te Sint Niklaas : Op de voorgrond ons eerste vaandelDe eerst vaandrig van afdeling Gentbrugge was de heer Vandegehuchte. Hors concours! Het grote succes van Gentbrugge werd pijnlijk voor de andere deelnemers. Uiteindelijk werd Gentbrugge uitgesloten om ook kansen te geven aan de andere deelnemers. 1947 We noteren het jaar 1947 toen de hulpdienst een eerste keer aanwezig was bij een sportgebeuren. Op 24 mei 1947 stond Gentbrugge preventief klaar op de wielerwedstrijd van de Arsenaalkermis. Later werd de hulpdienst ook betrokken bij andere sportmanifestaties zoals voetbal, motorsport enz. In 1961 werd er voor het eerst beroep gedaan op de hulpdienst voor hulp op de autosnelwegen. Bij warm weer en stilstaand verkeer op de autosnelwegen stond de Rode Kruiswagen klaar vlakbij een parking of een afrit langs de autostrade. Zo kon men snel waterzakjes uitdelen indien nodig. De meeste preventieve diensten werden echter bij sportactiviteiten geleverd. De inzet van onze afdeling bleef niet onopgemerkt. In het Rodekruisjournaal van 1964 werd onze afdeling extra in de kijker gezet met de boodschap dat “Gentbrugge zich in de loop van het jaar 1963 in haar provincie (Oost-Vlaanderen) het meest wist te onderscheiden op het gebied van propaganda, het onderricht en de eerstehulpverlening.” Op sociaal vlak was onze afdeling eveneens bijzonder actief. 1948 In 1948 werd een gedenkteken ingehuldigd voor de oorlogsslachtoffers van de wijk Moscou. 1950 De mijnramp vanTrazegnies in 1950 eiste 39 slachtoffers. Twee steunacties,in 1950 en in 1956, brachten financiële steun uit Gentbruggeaan de getroffen families van de omgekomen mijnwerkers. Ook in 1960, bij natuurrampen in Frejus en Agadir, en ellende in Congo ten gevolge van de onlusten bij de onafhankelijkheid, probeerde onze afdeling financieelbij te springen. Er werd een actie opgezet ter ondersteuning van verlaten kinderen. In 1963 werd er voor een totale waarde van 20.000 fr. kolen, aardappelen, brood, peperkoek, geneesmiddelen, dekens en lakens aan behoeftige gezinnen bezorgd. Er kwamen sociale hulpacties tegen kinderverlamming. Bij de leergangen werden er nieuwe initiatieven genomen zoals cursussen over kinderverzorging en “Gezinszorg voor huismoeders en jonge meisjes”. In deze periode werden demonstraties bij vliegtuigrampen gegeven in Kruishoutem en Heusden in 1951. Ook in 1959 in het Frans Toch park, gebruik van een zuurstofapparaat,en in 1963 in Zomergem, Bellem en Oudenaarde werden er demonstraties georganiseerd. 1951 Afdeling Gentbrugge rondt in 1951 de kaap van 1000 leden. Het Rode Kruis comité besliste om aan de burgemeester van Gentbrugge het erevoorzitterschapte verlenen. De eerste burgemeester die dit in 1951 kreeg aangeboden was HippolietPersoons. 1952 In 1952 werd de eerste bloedinzameling georganiseerd door Gentbrugge. Er zijn 35 donors. Archieffoto huldiging bloedgevers, cursisten en vrijwilligers. 1954 De hulpdienst contacteert de Belgische Voetbalbond voor de begeleiding van wedstrijden. 1955 De afdeling verhuist van haar voorlopig adres in de Tertzweillaan 22 naar Kasteel de Pelichy. Willie Braems, echtgenoot van Paula Braems-Meershaege, volgt Albert Verdonck op als secretaris van het comité. 1958 De hulppost heeft in 1957 haar preventieve sportbegeleiding verder ontplooid. De hulppost verhuist naar benzinestation CALTEX.  Robert Francq richt een juniorsploeg op binnen de afdeling. De “kleine Samaritanen” (10-11jaar). In 1960 wordt de hulpdienst ook actief bij motorsport. Vanaf 1961 wordt de hulpdienst ook ingeschakeld op de autosnelwegen. De meeste preventieve diensten zijn bij sportactiviteiten. 1960 Gentbrugge ondersteunt via het Rode Kruis menselijk leed in Frejus, Agadir en Congo in 1960, en een sociale bijstandsactie aan behoeftigen in 1963. 1964 Afdeling Gentbrugge oogst lof als provinciale koploper op gebied van propaganda, onderricht en eerstehulpverlening 1966 Op 13 december, in volle winterkoude, treedt de Schelde buiten haar oevers. Het Rode Kruis wordt ingeschakeld voor evacuatie van gezinnen en ontsmetten van ondergelopen kelders.
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... 1946 - 1966