PERIODE 1976 TOT 1981 (Albert VERDONCK) Eén van de eerste taken van het nieuwe bestuur was het verzamelen van het materiaal dat, ten gevolge van behuizingsproblemen, hier en daar verspreid lag. Het materiaal werd verzameld, geïnventariseerd en voorlopig opgeborgen in de kelders van het kasteel “Speltinck”. Hiermee was de zoektocht naar nieuwe lokalen voor leergangen en bestuursvergaderingen nog niet opgelost. Uiteindelijk kregen we via het gemeentebestuur een lokaal toegewezen in de kelder van het Braemkasteel. Een nieuwe tegenslag viel onze afdeling te beurt: het overlijden van oud-voorzitter Georges Verbrugge, één van de pioniers van onze afdeling die gedurende 27 jaar onze afdeling had helpen leiden. 1977 Voor de eerste maal werd er een afdelingsfeest georganiseerd op 10 juni 1977. Op dit feest werden de verdienstelijke bloedgevers gehuldigd en de brevetten aan de geslaagde cursisten uitgereikt. Dit alles werd gevolgd door een gezellig samenzijn met meer dan honderd deelnemers. 1979 Huldiging bloedgevers, cursisten en vrijwilligers Het werden financieel zware tijden. Gelukkig brachten voorzitter Albert Verdonck en duivel-doet-al Marie-Louise Daenens (Marie-Lou) redding. Er werd naarstig gezocht naar versterking van de ploeg. Enkele van de nieuwe krachten waren Michel Heyse, die tweede ondervoorzitter werd en Alfons Vyncke, de man die de uitleendienst nieuw leven inblies. Op het sociale vlak bleef onze afdeling immer naarstig. Kayiru was een Rodekruisweeshuis in Rwanda. Eerst kocht onze afdeling platen en muziekcassettes om het weeshuis te helpen. Later aanvaardden we het peterschap over de toen 6-jarigeFalidaBwanakweli. Helaas verloren we elk spoor van dit meisje ten gevolge van de tragische genocide in Rwanda. FalidaBwanakweli 1980 Van 6 tot 9 februari 1980 werd een deel van Gentbrugge getroffen door overstromingen van de Schelde. Onze hulpdienst hielp niet enkel bij de evacuatie van mens en dier maar diende daarnaast ook 54 kelders te ontsmetten. Het JRK (Jeugd Rode Kruis) kwam onder de leiding van Chris Sergeant terwijl Jules Sarasin adjunct van de hulpdienst werd (naast het hoofd Marie-LouiseDaenens). Na de veertiendaagse werd voor de eerste keer een propagandastand (tenten) en een publieke demonstratie op de Sinksenkermis (arsenaal) georganiseerd. Op de Moscoukermis nam onze afdeling deel aan de handelsbeurs van het Middenstandsverbond. Fons Vyncke en Paula Braems-Meershaege op de propagandastand van de Sinksenkermis. Naar aloude traditie werd deelgenomen aan sociale acties. In 1980 kwam de actie ‘SOS Honger’ aan de beurt. Nog enkele foto’s uit dit verre verleden : Onze hulpdienst poseert trots op een wedstrijd van KAA Gent in 1ste nationale. Even verpozen in de kantine.
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... 1976 - 1981