PERIODE 1981 TOT 1987 (Dr. André VERHEYE) In 1981bood Albert Verdonck zijn ontslag aan als voorzitter. 37 jaar lang leidde hij onze afdeling met heel veel kunde en enthousiasme. Uit dankbaarheid voor zijn jarenlange inzet en zeer bekwame leiding bood men hem het erevoorzitterschap aan. Onder het voorzitterschap van dr. André Verheye kende onze afdeling opnieuw een grote bloei. Via zijn nauwe relatie met K.A.A. Gent werden de verhoudingen tussen K.A.A. Gent en onze hulpdienst soepeler en duidelijk beter.Er werd opnieuw deelgenomen aan oefeningen in Gewestelijk verband te Beervelde en te Laarne. Daarnaast werden er ook demonstraties gegeven op de Sinksenkermis in de wijk Arsenaal (7 juni 1981). 1981 Op diezelfde Sinksenkermis deed er zich een spectaculair ongeluk voor. De bekende boeienkoning Joe Alcatraz liet zich in een dwangbuis optillen aan een hoge kraan. Er was voor zijn ontsnappingsacteen net voorzien, maar helaas begaf dat vangnet. Dat hadvoor gevolg dat Joe Alcatraz vier meter lager tegen de grond smakte. In afwachting van afvoer naar het UZ door de toenmalige hulpdienst 900 verleende het Rode Kruis Gentbruggehem de eerste zorgen. Het publiek interpreteerde dat als een “geslaagde demonstratie” om pas gaandeweg te beseffen dat het om een echt ongeluk ging. Gelukkig kwam Joe Alcatraz er met enkele kleerscheuren vanaf. Joe Alcatraz wordt verzorgd onder algemene belangstelling van het publiek. Paula Braems werd hoofd van de dienst “Propaganda en bloedgevers”. Op het sociale vlak werd er deelgenomen aan de actie “ABC red mee” en de hulpactie Polen. Bij de hulpactie Polen werd er door België o.a. spaghetti, tandpasta en zeep ingezameld. Er werd centraal vanuit Genève beslist welk land welke hulpgoederen diende te leveren. 1982 Enkele sfeerbeelden : Ongeval simulatie op Sinksenkermis 1982.De hulpdienst bevrijdt een slachtoffer uit een wagen door middel vandeRautek-greep. Verzorging op KAA Gent voetbaltornooi. 1983 Door de slechte toestand van de kelder van het Braemkasteel werd het stilaan onhoudbaar om hier nog langer te vergaderen. Het stadsbestuur stond uiteindelijk het gebruik van het Dienstencentrum toe. Later zou opnieuw de kelder van het Braemkasteel worden gebruikt. Marie-Louise Daenens werd gehuldigd voor haar ruim veertig jaar enthousiaste inzet. Een beetje uitleg bij een heel rijk verleden: in 1940 werd ze lid van het Rode Kruis en als verpleegster verzorgde ze vele gewonden tijdens de oorlogsjaren. Later werd ze een geëngageerde monitrice bij het Jeugd Rode Kruis, daarna lesgeefster bij de leergangen, hoofd hulpdienst en uiteindelijk ook ondervoorzitter. Welfare was één van haar projecten. Welfare omvatte zowel een uitleendienst van technische hulpmiddelen, van sanitair materiaal als bezigheidsactiviteiten voor zieken, bejaarden en gehandicapten. Helpen was haar motto. Altijd en overal was ze in de weer. Marie-Lou met haar gedenkschaal. 1984 Propagandastand op de Handelsbeurs van de Sinksenkermis. Paula Braems zorgde voor de nodige uitleg. 1984 Jules Sarasin wordt hoofd van de hulpdienst. Burgemeester Fernand Van Belle, dr. Verheye, minister Placide De Paepe, Jules Sarasin. Jules Sarasin legt de werking uit van een rampenplan bij een treinontsporing. De gewestelijke rampoefening dat jaar was een aanvaring van de zeehavenbrug aan de Muide. In deze periode werd voor het eerst de idee geopperd van een eigen tijdschrift, in hoofdzaak bedoeld als informatiebron en contactpunt tussen de afdeling en haar leden. 1985 Op 17 mei 1985 brengt de Paus een bezoek aan Sint DenijsWestrem. Alle hens aan dek dus voor een grote RK preventieve. Eind 1985 werd een feestavond georganiseerd in St Gregorius waarbij een nieuw vaandel werd uitgereikt. Er werd ook een geleid bezoek georganiseerd aan de commandobunker van de Civiele Bescherming. Op onderstaande foto (23/06/1985) poseert onze hulpdienst op de wielerweekvan Merelbeke. Zoals je opmerkt staan de eerstehulpverleners voor een garage. In die tijd was het gebruikelijk om een hulppost in te richten in een garage. Het slachtoffer werd met de volgwagen naar die garage gebracht voor verdere verzorging. In een latere fase beschikte het Rode Kruis zelf over een wagen. Wielerweek Merelbeke Station. Op de voorgrond:RolandSmekens. 23/06/1985 Ook de dag van de Rodekruishulpdienst 1986 In april 1986 werd er op het terrein van KAA Gent een rampoefening gehouden. Een tribune die net werd afgebroken deed dienst als “ingestorte” tribune. Zowel de brandweer, de spoedopname van het Academisch Ziekenhuis Gent, de Rijkswacht, het Gents politiekorps en de Unie van Belgische Radio- amateurs namen deel aan deze oefening. Doel van de oefening was dan ook de simulatie van een ramp met als centraal themade coördinatie tussen verschillende hulpdiensten. De “slachtoffers” (gespeeld door studenten). Het enige niet gesimuleerde onderdeel van deze ramp was het echt rampzalige weer.Ondanks regen en wind speelde iedereen met overtuiging zijn of haar rol. Tinekes en Boerkensfeest. Vlnr : Fons Vyncke, Jules Sarasin, Cécile De Buck. Marie-Louise was de drijvende kracht achter “bezigheidstherapie”. Om dit project beter bekend te maken bij het grote publiek werden er opendeurdagen georganiseerd in het kasteel Speltinck. Samen met het JRK werd er ook een actie ingericht ten bate van het bejaardentehuis St Jozef. De hulpdienst paraat op een voetbalmatch van KAA Gent. Dankzij de niet aflatende inspanningen van Marie-Louise Daenens en Jules Sarasin werden de eerste proefcontracten met KAA Gent gesloten. Marnix Aerssens werd verantwoordelijke leergangen en dr. StefaanLambelin hoofdgeneesheer. KAA Gent hulppostploeg risicowedstrijd. Afdeling Gentbrugge, aangevuld met vrijwilligers hulpdienst uit St Amandsberg, Destelbergen, Heusden, Oosterzele. In 1986 kreeg de afdeling een nieuwe opdoffer. Dr. André Verheye diende, om persoonlijke redenen, zijn ontslag in als voorzitter. Met hem viel een sterke figuur weg, die de gave bezat om onopvallend zijn mensen te stimuleren en motiveren. Als blijk van de waardering voor zijn vele diensten kreeg hij het ere- voorzitterschap. Het was niet gemakkelijk om een geschikte opvolger te vinden maar uiteindelijk was Dr.Nimmegeers bereid om zijn plaats in te nemen.
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... 1981 - 1987