PERIODE 1988 TOT 2013 (Dr. Stefaan LAMBELIN) Op 2 september 1988 werden de nieuwe Rode Kruislokalen in Ter Porre ingehuldigd. Dr. Lambelin (helemaal links), Michel Heyse (midden)en Jules Sarasin (helemaalrechts) Talrijke cursussen Eerste Hulp en Helper vonden plaats in deze lokalen, evenals vele bijscholingen voor vrijwilligers, vergaderingen van hulpdienst en comité, sociale activiteiten. Bij rampoefeningen werd deze locatie als algemeen verzamelpunt uitgekozen. In het magazijn werd het materiaal geplaatst en in de aanpalende garage was er plaats voor de ambulance. Enkele getuigen uit noeste tijden : Vlnrachter de tafel:Willy Van Severen, Ann Baetens, Marnix Aerssens, Luc De Buck, Dr. StefaanLambelin JulesSarasin werd gewestelijk hoofd hulpdienst. Andréa Rogge werd het nieuwe hoofd van de hulpdienst. Er werd niet alleen gewerkt. Er werd ook gevierd! Op 29 oktober 1988 werden de bloedgevers, de cursisten en vrijwilligers gehuldigd. Huldebetoon aan de bloedgevers, helpers/helpsters, vereremerking leden. Vele medailles werden uitgereikt: een gouden medaille voor honderd bloedgiften, een gouden kenteken voor tachtig bloedgiften, een zilveren kenteken voor zestig bloedgiften, verschillende erkentelijkheidsmedailles voor veertig en tien bloedgiften, bronzen legpenningen voor vijfentwintig bloedgiften. Naast de bloedgevers waren er ook nieuw-gebrevetteerde helpers aanwezig. Het Jeugd Rode Kruis bezorgt plantjes en kerstkaartjes voor de bejaarden van St Jozef. 1989 Op de infostand op de Handelsbeurs werd de uitleendienst in de kijker gezet.Bij de uitleendienst kan je allerhande zorgmateriaal zoals krukken, een rolstoel, een bed enz. ontlenen. De provincieleiding van het Rode Kruis organiseerde een hulpactie voor het verzamelen van kledij en voedselpakketten voor Roemenië. Dit werd op TV en radio aangekondigd. Op 26 december startte de triage van de binnenkomende kledij en voedselpakketten. Vanuit Gentbrugge werd er in totaal 25 ton aan kledij en voedsel vervoerd naar Melsbroek. Roland aan het werk. Hier herkennen we op de voorgrond (met de bleke jas) Paula Braems. Het Rode Kruis-Gentbrugge werd erkend als gewestelijk VRV (Voorlopig Rendez-Vous) punt. Het VRV punt was een centraal punt bij een ramp waar alle hulpverleners eerst dienden samen te komen om er gebriefd te worden over hun taken. Roland Smekens werd adjunct van de hulpdienst. 1990 Op 29 maart 1990 bestond onze afdeling 50 jaar. Dit heuglijk feit werd op 20 oktober 1990 op passende wijze gevierd. Optocht naar het monument van de gesneuvelden uit WOII in de wijk Moscou. Alfons Vyncke draagt het vaandel, rechts van hem stapt Roland Smekens. De hulpdienst poseert op het terrein van Ter Porre. Een academische zitting in de Raadszaal van het Dienstencentrum in aanwezigheid van talrijke prominenten. De Nationale commandowagen ter gelegenheid van het 50-jarig bestaan. Er was gelegenheid om de wagen te bezichtigen. Deze bijzondere dag werd afgesloten met een luisterrijk banket in de gebouwen van het Koninklijk Atheneum Gentbrugge. Ook in de kranten werd er de nodige aandacht besteed aan deze jubileumviering. Hieronder vind je een artikel uit Het Volk. Bij de sociale acties vermelden we de actie Levenslijn (steunde het kankeronderzoek en de hulp aan kankerslachtoffers). Er werden stickers verkocht voor een bedrag van 96.000 BF. Dit bedrag, samen 4.000 BF extra van onze afdeling, werd integraal geschonken aan Levenslijn. Een prestatie waarvoor onze afdeling in de Levenslijn show van VTM werd vermeld. 1991 Steunacties aan ex-Joegoslavië, Somalië (onder de vorm van geld en goederen) en Kosovo werden ondernomen. 1993 Ook de minderbedeelden van Gentbrugge werden niet vergeten : met de hulp van de overheid kregen onze Rodekruisverantwoordelijken voedselpakketten die dan werden uitgedeeld.
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... Vervolg 1988 - 2013