1996 In 1996 vierden we het afscheid van Paula. Sinds 1981 was Paula immer in de weer voor het Rode Kruis- Vlaanderen. Ze was actief bij “Propaganda en Bloedgift”, organiseerde de afdelingsfeesten, hielp naarstig bij hulp aan minderbedeelden, enz. Onze afdeling is haar heel dankbaar voor alle hulp en inzet in de voorbije jaren. 1996 afscheid van Paula Braems Huldiging bloedgevers vlnr boven: Fons Vyncke, Jules Sarasin, Herman Sergeant, Tony Aerssens, Maurice De Buck. vlnr onder: Daniel Van de Walle, Paula Braems, Michel Heyse, Marnix Aerssens, StefaanLambelin. 1997 Op 3 december 1997 kantelde een met benzine geladen vrachtwagen op de oprit van de E17 in Gentbrugge. Wegens het ontploffingsgevaar werd afdeling Gentbrugge in gereedheid gebracht voor een evacuatie van omwonenden. De tank bleef evenwel intact en de benzine kon uit de vrachtwagen worden verwijderd om deze daarna recht te trekken en te bergen. Naar aanleiding hiervan werd beslist om een groepje vrijwilligers 24/7 bereikbaar te houden voor interventie. Afdeling Gentbrugge werd immers niet alleen wegens de geschiktheid van de lokalen op Ter Porre, maar ook omwille van haar centrale ligging ten opzichte van drukke weg- en spoorwegknooppunten uitgekozen als VRV bij rampenplannen. Bij een ramp rukken SIT (Snel Interventie Team) en lokale vrijwilligers onmiddellijk uit naar de plaats van het gebeuren, en verzamelen alle andere opgeroepen vrijwilligers zich in het Voorlopig Rendez-Vous punt of VRV om van daaruit gecoördineerd te worden ingezet waar zij nodig zijn. 1999 Rode Kruis actie “Help Kosovo”. Met de actie “Pal achter Nepal” wou men Nepal helpen bij een betere drinkwatervoorziening, de bouw van latrines, meer alfabetisering, betere gezondheidszorg, de oprichting van spaar- en zelfhulpgroepen om de economische draagkracht te vergroten, meer inkomen. Naar aanleiding van de veertiendaagse stickerverkoop viel onze afdeling in de prijzen en mochten 10 leden een VTM opname meemaken voor het programma HT&D. 2000 In 2000 belde onze PLOP ploeg bij vele gezinnen aan. Dat kon en mocht. “Op voorwaarde dat men niet beweert de échte Kabouter Plop te zijn, en men de figuren niet in het belachelijke trekt.” Er werd een Plop praalwagen gebouwd, en er werden plop zakdoekjes en plop sleutelhangers verkocht. De opbrengst was niet zo hoog als verwacht, maar hun bezoek maakte vele kinderen gelukkig en de stoet met Plop figuren kreeg behoorlijke media belangstelling. vlnr: Riet Demoor, Roland Vande velde, Simonne, Marnix Aerssens Roland Van De Velde lanceerdein 2000 de idee om in de lokalen van De Porre een kerstfeest te organiseren voor minderbedeelden. Aan verantwoordelijken van clubhuizen in Gentbrugge kon men navragen wie daarvoor in aanmerking kwam. Christiane Braet engageerde zich voor de bereiding van de maaltijd en Vicky Van den Berge polste bij GB naar sponsoring van etenswaren. Van de 30 mensen die werden aangeschreven zegden er 6 toe en het kerstdiner vond plaats op kerstdag 25 december. In november 2000 werd Marie-Lou Daenens voor de laatste keer gehuldigd en in de bloemetjes gezet. Tony Aerssensbelichtte haar RK loopbaan in het R4 krantje. 2001 Marie Louise Daenens overleed op 15 januari 2001. Jules Sarasin bracht in het voorjaar van 2001 de idee naar voor om nauw samen te werken met afdeling Melle die zich in moeilijkheden bevond. De activiteiten te Melle stonden op een laag pitje en de voorzitter was ontslagnemend. De werking van beide afdelingen was nagenoeg identiek, maar afdeling Melle beschikte niet langer over eigen lokalen. Hulpdienst Gentbrugge nam reeds systematisch diensten van Melle over. De door de Regio Gent voorgestelde ondersteunende rol van afdeling Gentbruggewas aanvankelijk bedoeld om door middel van cursussen eerste hulp de afdeling Melle voldoende nieuw animo te geven om weer autonoom te kunnen functioneren. Een spreekwoordelijke reanimatie. Eind 2001 werd de nieuwe kandidaat voorzitster echter niet weerhouden door RK-nationaal. Daarop liep de doorstart van afdeling Melle vast en werd deze reanimatiepoging gestaakt. De veertiendaagse stickerverkoop van 2001 werd geopend met de traditionele stoet met als  thema Lucky Luke. Er werd vlot toestemming bekomen van de politie en het parcours werd gewijzigd om ook eens andere straten aan te doen.. In het Atomium werden de prijzen uitgereikt voor een wedstrijd in het kader van de sportletselpreventie. Gentbrugge mocht twee prijzen in ontvangst nemen. Enerzijds ontving onze afdeling 10.000 BF voor de aankoop van materiaal in verband met de sessie sportletselpreventie en EHBO bij sportongevallen. Anderzijds ontving de Sportschool een cheque van 25.000 BF voor de aankoop van sportmateriaal. 18-04-2001 Chris Bracke, directeur van de Sportschool, 18 voudig BK judo Harry van Barneveld, Ann Baetens (PR Gentbrugge) en Riet De Moor (adj. Leergangen Gentbrugge) Afdeling Gentbrugge verleende logistieke steun aan de Flikkendag. Op 6 december 2001 betreurden we het overlijden van Albert Verdonck, 37 jaar bestuurslid. Op 29 december ging er een tweede kerstfeest voor minderbedeelden door. Een anonieme sponsor schonk 30.000 BF en de afdeling paste zelf 7.000 BF bij. Via enkele pastoors en Hulphuizeken Gent werden er een 50 tal personen ingeschreven die door 5 vrijwilligers werden opgehaald en weer thuis gebracht. 2002 Voorlopig bleef het lokaal op De Porre bestaan,dat werd ons verzekerd door schepen Daniël Termont. Als het toch tegen de vlakte zou moeten, dan zou aan RK-Gentbrugge een nieuw lokaal worden toegewezen. Met de veertiendaagse wonnen we een bezoek aan Volkssterrenwacht Urania voor 10 personen. Er werd nog steeds gezwengeld aan een eventuele doorstart van afdeling Melle, door middel van intensieve lokale promotie voor de EHBO-opleidingen in Gentbrugge. Van 2000 tot 2003 werden kerstmaaltijden voor senioren en minderbedeelden ingericht. Deze sociale acties kregen de nodige aandacht in de plaatselijke pers.
Home Fofoalbum 1940 -1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 -1988 1988 - 2013 2013 - ...... Vervolg