RODE KRUIS GENTBRUGGE BESTAAT 75 JAAR !
Home Fotoarchief 1940 - 1945 1946 - 1966 1967 - 1972 1972 - 1976 1976 - 1981 1981 - 1987 1987 - 1988 1988 - 2013 2013 - ........
PERIODE 2013 TOT … (J. VAN IMPE) In mei 2013 ontspoorde en ontvlamde in Wetteren een goederentrein met bijzonder gevaarlijke chemische producten. Het provinciaal rampenplan werd afgekondigd enbijna 2000 bewoners dienden te worden geëvacueerd. Dezemensen werden opgevangen in de gemeentelijke feestzaal en bij de brandweer. In totaal werden meer dan 300 rodekruisvrijwilligers ingezet om slachtoffers op te vangen en logistieke hulp te bieden. Het ging hierbij om vrijwilligers uit verschillende afdelingen van de provincie Oost-Vlaanderen maar tevens ook om vrijwilligers uit de provincies West-Vlaanderen en Antwerpen. Zowel de Hulpdienst als de Dringende Sociale Interventie van het Rode Kruis-Vlaanderen werden ingezet. De hulpdienst zorgde voor het fysieke welzijn van de slachtoffers, het vervoer van mensen en materieel en het ondersteunen van het opvangcentrum in Wetteren. De vrijwilligers van de Dringende Sociale Interventieverzekerde de psychosociale ondersteuning en informeerde zo snel en zo juist mogelijk de betrokkenen. Waren van afdeling Gentbrugge ter plaatse: Simonne De Wever, Marnix Fouquaert, Roland Smekens, Lies Trenson, Shari Van Acker, Johan Van Impe. Lies Trenson en Shari Van Acker zorgden voor animatie van de kinderen die werden opgevangen. Enkele spectaculaire beelden van deze ramp : (foto Wim Naessens, afdeling St. Amandsberg)
2013 - ........